ยินดีต้อนรับสู่การเรียนวิชางานส่งกำลังรถยนต์

(Automotive transmission job)

รหัสวิชา 20101-2004

t

จัดทำโดย

ครูณภัทรพงศ์ ชัชวาลย์

แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเลย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

(เลือกที่รูปภาพ เพื่อเข้าสู่บทเรียน)