วิทยาลัยเทคนิคเลย
    ข้อแนะนำในการใช้งาน
   1) ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนทุกภาคเรียน ให้กรอกเฉพาะรหัสนักศึกษาให้ครบ 10 หลักโดยไม่ต้องกรอกภาคเรียน
   2) ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนแต่ละภาคเรียน ให้กรอกรหัสนักศึกษา และภาคเรียนให้ตรงตามที่ต้องการตรวจสอบ
               ** การใส่ภาคเรียน (ปี 1 ::: 1/ใส่ปี พ.ศ. หรือ 2/ใส่ปี พ.ศ.) (ปี 2 ::: 3/ใส่ปี พ.ศ. หรือ 4/ใส่ปี พ.ศ.) (ปี 3 ::: 5/ใส่ปี พ.ศ. หรือ 6/ใส่ปี พ.ศ.) ***
รหัสประจำตัวนักศึกษา :
ภาคเรียน :
       หมายเหตุ  :  โปรดตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนกับแผนกทะเบียนอีกครั้ง ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ Warning: mysql_pconnect(): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /var/www/html/web/grade/connect.php on line 3 Warning: mysql_query(): Access denied for user 'apache'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/html/web/grade/connect.php on line 4 Warning: mysql_query(): A link to the server could not be established in /var/www/html/web/grade/connect.php on line 4
Դ͡Ѻҹ My SQL