วิทยาลัยเทคนิคเลย
    ข้อแนะนำในการใช้งาน
   1) ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนทุกภาคเรียน ให้กรอกเฉพาะรหัสนักศึกษาให้ครบ 10 หลักโดยไม่ต้องกรอกภาคเรียน
   2) ถ้าต้องการตรวจสอบผลการเรียนแต่ละภาคเรียน ให้กรอกรหัสนักศึกษา และภาคเรียนให้ตรงตามที่ต้องการตรวจสอบ
               ** การใส่ภาคเรียน (ปี 1 ::: 1/ใส่ปี พ.ศ. หรือ 2/ใส่ปี พ.ศ.) (ปี 2 ::: 3/ใส่ปี พ.ศ. หรือ 4/ใส่ปี พ.ศ.) (ปี 3 ::: 5/ใส่ปี พ.ศ. หรือ 6/ใส่ปี พ.ศ.) ***
รหัสประจำตัวนักศึกษา :
ภาคเรียน :
       หมายเหตุ  :  โปรดตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนกับแผนกทะเบียนอีกครั้ง ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2557


โดย......ทีมงานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคเลย
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเลย (ผู้ดูแลระบบ) นายมานิตย์ หิมานันโต ,นายวรกิจ วิริยะเกษามงคล วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี (ผู้พัฒนาโปรแกรม)
272 วิทยาลัยเทคนิคเลย ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร : 0 4281 1591, 0 4281 2568 แฟ็กซ์ : 0 4281 2568