เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ช่างเชื่อมโลหะ

 • thumbnail

  นายพงษ์ศักดิ์ บัวสงเคราะห์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายประเสริฐ รัตนธรรมธาดา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายคณธ์พงษ์ ถินมะนาวจิรกุล

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายเทียน สีหะ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายเชาวลิต ราชแก้ว

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายยุทธนา กิจใบ

  ครู

ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายพยมศักดิ์ ปักคำวงษ์สังข์

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายวงษ์ ไชยวัน

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  ครูกัญญาพร ตะนาวศรี

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวสิริยากร ปัญญาคำ

  ครูอัตราจ้้าง

 • thumbnail

  นายกฤษณะ ทองยศ

  ครูอัตราจ้าง

ครูฝึกประสบการณ์

 • thumbnail

  นายปิยะ พิมดีรี

  ครูฝักประสบการณ์

^