เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร๋

 • thumbnail

  นางจรัสศรี แก้วอาสา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายกรกต ศรีสันต์

  ครู ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาววิลัยวรรณ์ ตระกูลวงศ์

  ครูชำนาญการ

ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวศิลป์สุภา ศรีสุข

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวนฤมล ต้นกันยา

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวกัญญาวี เก่วใจ

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางพัชรินทร์ ประถานัง

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายสวิส กุลชัย

  ครูอัตราจ้าง

^