เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายสมยศ ประถานัง

กลุ่มบุคลากรฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ตำแหน่งหัวหน้างานผลผลิตและการค้า

รายละเอียดหัวหน้างานผลผลิตและการค้า

ที่อยู่

โทรศัพท์086-8613359

อีเมล์

^