เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายจิรายุทธ แก้วอาสา

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ

รายละเอียดรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ

ที่อยู่

โทรศัพท์086-3687743

อีเมล์

^