เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายประจักษ์ เลขตะระโก

กลุ่มบุคลากรฝ่ายวิชาการ

ตำแหน่งรักษาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์081-6638343

อีเมล์

^