เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายจิรายุทธ แก้วอาสา

กลุ่มบุคลากรฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

รายละเอียดรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ที่อยู่

โทรศัพท์081-6618343

อีเมล์

^