เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน
ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน

16 ม.ค. 2561 0 360

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเลย เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คุณลักษณะเฉพาะรายการเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพประจำ ปีการศึกษา 2560

^