เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

บุคลากรแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • thumbnail

  ครูประจิตร์ เลขตะระโก

  ครู ชำนาญการ (หัวหน้าแผนก)

 • thumbnail

  ครูบังอร เลขตะระโก

  ครู ชำนาญการ

 • thumbnail

  ครูพิชญะ พรมลา

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  ครูกรรัก พร้อมจะบก

  ครู

ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวสุวนันท์ กอศรีรมย์

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวสวรินทร์ จันทร์สว่าง

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายเสกสรร จันทะนนตรี

  ครูอัตราจ้าง

ครูฝึกประสบการณ์

 • thumbnail

  นายสวิส กุลชัย

  ครูฝึกประสบการณ์

 • thumbnail

  นายดลณกรณ์ สีหะวงษ์

  ครูฝึกประสบการณ์

^