เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

61-งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษาช่อสะอาด ระดับภาค

^