เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

61-ร่วมขบวนแห่งานกาชาดดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2561

^