เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

60-การต้อนรับผู้อำนวยการ สงัด ยศเฮือง

^