เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

60-มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา

^