เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

60-มุทิตาจิต ครูช่างยนต์

^