เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

60-พิธีอัญเชิญพระวิษณกรรม

^