เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

60-พิธีอัญเชิญพระวิษณุกรรม (18 ส.ค. 60)

^