เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

60-พิธีมอบทุนการศึกษา ประกาศนียบัตร และรางวัลการประกวด

^