เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

60-ปฐมนิเทศระดับ ปวช. (2)

^