เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

60-ปฐมนิเทศระดับ ปวช. (1)

^