เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

60-ประเมินนักเรียน นักศึกษา รางวัลพระราชทาน

^