เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

60-งานวันครู ครั้งที่ 61

^