เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

60-ร่วมส่งคณะะครู พร้อมนักเรียน นักศึกษาช่วยน้ำท่วมภาคใต้

^