เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างประจำ

 • thumbnail

  นายบุญกอบ ทองเพ็ชร

  หัวหน้าหมวดงานอาคารสถานที่

 • thumbnail

  นายกองศรี ผากงคำ

  งานอาคารสถานที่

 • thumbnail

  นายมานพ สาวิสัย

  ยามรักษาการณ์

 • thumbnail

  นายสิน แก้วพินิจ

  งานอาคารสถานที่

 • thumbnail

  นายอนงค์ ชุมพล

  งานอาคารสถานที่

 • thumbnail

  นายสมชาย ศรีวะรมย์

  งานอาคารสถานที่

 • thumbnail

  นายเจริญ ทองสุทธิ

  ยามรักษาการณ์

 • thumbnail

  นายสุชาติ คำเครือ

  พนังงานขับรถยนต์

^