เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

ข้อมูลสถานศึกษา (เดิม)

คลิกดูข้อมูลสถานศึกษา
 

ข้อมูลสถานศึกษา 2561 :: ข้อมูลสถานศึกษา 2562 :: ข้อมูลสถานศึกษา 2563
ข้อมูลสถานศึกษา 2560 
(ชุด 1) (ชุด 2) (ชุด 3) (ชุด 4:: ข้อมูลสถานศึกษา 2559
 (ชุด 1) (ชุด 2) (ชุด 3,ชุด 3.1)

ข้อมูลสถานศึกษา 2557 (ชุด 1) (ชุด 2(ชุด 3,ชุด 3.1) :: ข้อมูลสถานศึกษา 2558 (ชุด 1) (ชุด 2) (ชุด 3,ชุด 3.1)
ข้อมูลสถานศึกษา 2555 (ชุด 1) (ชุด 2) (ชุด 3,ชุด 3.1) :: ข้อมูลสถานศึกษา 2556 (ชุด 1) (ชุด 2) (ชุด 3,ชุด 3.1)

ข้อมูลสถานศึกษา 2553 (ชุด 1) (ชุด 2) (ชุด 3) :: ข้อมูลสถานศึกษา 2554 (ชุด 1) (ชุด 2) (ชุด 3)
ข้อมูลสถานศึกษา 2551 (ชุด 1) (ชุด 2) :: ข้อมูลสถานศึกษา 2552 (ชุด 1) (ชุด 2) (ชุด3)

^