เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง โยธา สถาปัตย์

ช่างก่อสร้าง

 • thumbnail

  ดร.ระวี พรมเรียน

  ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าแผนก)

 • thumbnail

  ดร.สุรศักดิ์ ราษี

  ครูเชี่ยวชาญ

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.เรวัฒ ศรีภูมี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายอดิศักดิ์ ศรีแสงรัตน์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.สุขสันต์ คิดคำนวน

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสาคร ขาวกา

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายภูวเดช อ่อนทอง

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายธนา หิรัญญะเวช

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวกษิรา มหาศาลภิญโญ

  ครู

พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายประสิทธิพงษ์ ศรีพล

  พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวพันธกานต์ นันทะผา

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายพงศกร พงค์คำ

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายอานันท์ วงษ์ศรีวอ

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายณัฐพรหม พรหมมาศ

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวอนัญญา ปานนูน

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวกาญจนา อาจปาสา

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวนิศากร จันทป

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวนงลักษณ์ พรหมราช

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายตุลธร เลขตะระโก

  ครูอัตราจ้าง

^