เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

บุคลากรแผนกวิชาช่างยนต์

ช่างยนต์

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.วิทยากร ยาบุษดี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายชาญยุทธ์ วงษ์เวช

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายณภัทรพงศ์ ชัชวาลย์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ท.มงคล ชาปะ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายประพันธ์ ยะคำป้อ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายวันชัย บุตรดา

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายบุญมี จันปัญญา

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสมยศ ประถานัง

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายอาทิตย์ ทาวงษ์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายปรมินทร นามราชา

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายธนาชัย จันทรศรี

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายดำรงเกียรติ แพงศรี

  ครูชำนาญการ

พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายเฉลิมชัย เพิ่มพิบูลย์

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายเสน่ห์ โยธาภักดี

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายดำรงศักดิ์ ไชยจักร์

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายธีระพงษ์ สารวงษ์

  พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายเจริญ ลีตน

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายโชคชัย ศรียากุล

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  ครูณัฐกร จันทร์สว่าง

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวพิมพ์โศภิษฐ์ สดเอี่ยม

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายพงศ์เทพ บังกิโล

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายเนวิน จำปาสิม

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายจารุกิตต์ เรืองเลิศฤทธิ์

  ครูอัตราจ้าง

^