เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

แข่งขันทักษะเทคนิคพื้นฐาน 26/11/58

^