เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

การแข่งขันทักษะ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

^